W roku szkolnym 2021/2022 naukę tańca w naszym Domu Kultury po raz pierwszy  prowadzi  Mławskie Centrum Tańca. Instruktorem prowadzącym zajęcia jest Pan Krystian Michalak.

W trakcie zajęć dzieci uczą się:

  • Tańców dyskotekowych, hip-hop, towarzyskich, integracyjnych,
  • Poznają praktyczne zastosowanie dobrych manier, kształtujących kulturę osobistą młodego człowieka
  • Kilka razy w roku szkolnym uczestnicy zajęć prezentują też przed rodzicami i publicznością swoje umiejętności taneczne.

W ramach programu dzieci zdobywają:

Dyplomy, medale, nagrody oraz upominki w ramach konkursów i zabaw.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Całoroczny cykl nauczania odbywa się w ramach jednej godziny zegarowej tygodniowo z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć.