W dniach 20 i 27 września 2016r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Plener Malarski "Szreński Park Jesienią". Uczestniczyło w nim łącznie 18 uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Opiekunem pleneru był nauczyciel plastyki - Pani Iwona Stasiak. Młodzież na swoich pracach uwieczniła najpiękniejsze miejsca zabytkowego parku w Szreńsku. W dniu 13 października odbył się wernisaż wystawy, w której uczstniczyli m.in. autorzy prac i ich najbliżsi. Podczas otwarcia wystawy przybyli goście oglądali zaprezentowane prace, które wprawiały w podziw. Efekty prac młodzieży są zdumiewające. Z zaciekawieniem obejrzano też prezentację zdjęć, na których utrwalono fragmenty krajobrazu malowanego przez młodzież, jak również moment ich tworzenia.

Wystawę można zwiedzać do 28 października :)