https://www.facebook.com/gminnyosrodek.kulturywszrensku - Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku

www.szrensk.com.pl - Urząd Gminy w Szreńsku

www.mdkmlawa.com - Miejski Dom Kultury w Mławie

www.mckis.waw.pl - Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie

https://www.facebook.com/orkiestra.detawszrensku?fref=ts - Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Szreńsku