Prezentacja dotycząca okresu odzyskania niepodległości na terenie Szreńska

Załączniki: