Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Szreńsku, zapewne w większości Wam znana, istnieje od przeszło 30 lat i swoją obecnością uświetnia uroczystości gminne i powiatowe - zarówno świeckie jak i kościelne. Wzbogaca życie kulturowe lokalnego środowiska. Udział dzieci i młodzieży w Orkiestrze ma także inne cele, które przyświecają naszym próbom, a są to przede wszystkim cele edukacyjne i społeczne.
Cele edukacyjne polegają na praktycznym zapoznaniu z instrumentami muzycznymi oraz nauce i doskonaleniu gry na wybranym instrumencie. Mają za zadanie rozwijać poczucie rytmu, kształcić słuch i wyobraźnię muzyczną, a także biorą udział w poszerzeniu wiadomości o muzyce i znajomości zapisu muzycznego, a przede wszystkim w formowaniu gustu artystycznego dzieci.
Natomiast cele społeczne, wyrażają się we wdrażaniu dzieci i młodzieży do działalności zespołowej, współdziałaniu w osiąganiu wspólnych inicjatyw, w nawiązywaniu i umacnianiu koleżeństwa, a także obcowaniu z dyscypliną potrzebną do pracy zespołowej, jak również we wzbudzaniu zainteresowań artystycznych i muzycznych.
Jednym zdaniem, orkiestra to nie tylko gra na instrumencie ????
Kapelmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest Pan Mirosław Cieślak, który od ponad 20-stu lat zaszczepia w młodych ludziach pasję do muzyki.
Nabór do orkiestry jest otwarty i trwa cały rok. Próby odbywają się w GOK w każdy wtorek i piątek od godz. 17. Jeżeli chcesz dołączyć i wspólnie z nami budować coś pięknego, zapraszamy