Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku

Plac Kanoniczny 11

06-550 Szreńsk

 

tel. 23 653 41 08

e-mail: gok.szrensk2.poczta@wp.pl

e-mail: gbp@poczta.onet.pl

www.szrensk.naszgok.pl

https://www.facebook.com/gminnyosrodek.kulturywszrensku