Dzieci z klas "0" uczestniczyły w widowisku teatralnym pod tytułem "Kogut i kogutek", z którego wypływał marał aby nie ufać osobom nieznajomym