DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY - ELŻBIETA DEJEWSKA