Zajęcia teatralne odbywają się raz w tygodniu. dzięki nim młodzi aktorzy mają możliwość wszechstronnego rozwoju - rozwijają wyobraźnię, doskonalą mowę, umuzykalnieniają się, rozwijają płynność ruchów oraz zwiększają poczucie włąsnej wartości. Zajęcia te są również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Odtwarzanie treści utworu skłania dzieci do zapamiętywania, koncentrowania uwagi, rozwoju kultury mówienia i zachowania.

Program tych zajęć zawiera cykl spotkań dotyczących tworzenia widowiska teatralnego.

Zajęcia skierowane są dla dzieci do lat 12.