KONKURS NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku

Plac Kanoniczny 11

06-550 Szreńsk

tel. 236534108

email: gok.szrensk2.poczta@wp.pl

strona internetowa: www.szrensk.naszgok.pl

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń z oddziału przedszkolnego

oraz klas 1-8 szkoły podstawowej z terenu Gminy Szreńsk.

– Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.

– Projekt nie może być kartką świąteczną.

– Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.

 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I    kategoria: przedszkole i klasy „0”

II   kategoria: klasy I - III

III kategoria: klasy IV - VIII

 

3.      CELE KONKURSU:

  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
  • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
  • powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych;
  • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.

 

4.      ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby wielkanocne wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

 

5.      TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 8 KWIETNIA 2022 r. do biura GOK w Szreńsku, mieszczącego się przy Placu Kanonicznym 11 w Szreńsku.

 

6.    OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2)  Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

– oryginalność,

– pomysłowość,

– estetyka wykonania.

3)  Organizator przewiduje wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

4)  Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie wręczenia dyplomów oraz nagród w ciągu kilku dni po rozstrzygnięciu konkursu. Informacje o zajętych miejscach i dacie rozdania nagród zostaną udostępnione na stronie internetowej GOK oraz portalu społecznościowym Facebook

 

7.      Otrzymane prace przechodzę na własność organizatora.

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku

Elżbieta Dejewska


Załączniki: