JA W INTERNECIE

Gmina Szreńsk otrzymała dotację w wysokości 47 040,00 zł. na realizację projektu „Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt jest ogólnodostępny, skierowany do wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym Gminy Szreńsk, którzy mają ukończony 25 rok życia i chcieliby zdobyć nowe umiejętności w poruszaniu się po sieci Internet.

Uczestnicy szkoleń będę mogli wybrać sobie obszar tematyczny ,w którym chcieliby wziąć udział. Są to następujące szkolenia: ,,Rodzic w Internecie”, ,, Działam w sieciach społecznościowych”, ,,Tworzę własną stronę internetową (blog)”, ,,Rolnik w sieci”, ,,Kultura w sieci”. Informacje dotyczące projektu zostaną umieszczone na plakatach, na stronach internetowych Gminy Szreńsk i Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku, jak również w lokalnych mediach.

Biuro projektu znajduje się w GOK w Szreńsku , ul. Plac Kanoniczny 11, 06-550 Szreńsk tel 23 6534108. Czekamy na zgłoszenia !!!