Informacja

Informacja
Z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020r.
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Szreńsku
zostają czasowo zamknięte do 29 listopada 2020r.