„KINO ZA ROGIEM”

w Gminnym Ośrodku Kultury

w Szreńsku

 

 

 

Miło nam poinformować, że już wkrótce w Gminnym Ośrodku Kultury w Szreńsku rozpocznie działalność małe kino społecznościowe – „Kino za Rogiem”. Obecnie trwają prace adaptacyjne jednej z naszych sal.

 

GOK w Szreńsku był uczestnikiem konkursu na stworzenie małego kina społecznościowego, ogłoszonego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT). Znaleźliśmy się w gronie laureatów, którzy otrzymali wsparcie na ten cel.

 

„Konkurs Ofert KzR” organizowany był w ramach projektu: Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małych Kin Społecznościowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa (Umowa nr RPMA.01.06.00-14-016/12-00).

 

Ideą projektu Kina za Rogiem jest stworzenie nowej filozofii kina, która odwołuje się do tęsknoty za kameralną atmosferą kina dla przyjaciół. Kino to, tanie  w obsłudze  i  utrzymaniu, zachowywać będzie najważniejsze zalety współczesnych kin sieciowych, w szczególności cyfrową jakość obrazu i dźwięku.

 

W naszym kinie widz będzie miał wpływ na dobór repertuaru. Można będzie obejrzeć nie tylko filmy, ale też transmisje na żywo wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz własne prezentacje multimedialne.

 

Nasza oferta dotyczy szkół, jak również młodzieży i dorosłych, którzy będą mieli szansę obejrzeć film także na zamówienie. Cena biletu wynosić będzie od 1 do 5 zł.

 

Planowane otwarcie kina – koniec października 2014r.  Wkrótce też przedstawimy repertuar na listopad 2014r.

 

 

Serdecznie zapraszamy:

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Szreńsk,

Dyrektor i Pracownicy GOK