30 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szreńsku miała miejsce uroczystość obchodów 30-lecia istnienia tej placówki. Warto przypomnieć, że sam pomysł powołania do życia GOK zrodził się już nieco wcześniej, a w 1984 roku Gminna Rada Narodowa w Szreńsku podjęła uchwałę w tej sprawie, po czym podjęła działania prowadzące do powstania placówki. Dokładna data otwarcia budynku GOK to 19 września 1987r. Przez te 30 lat funkcjonowania Ośrodka Kultury pięciokrotnie zmienili się dyrektorzy placówki. Obecnie, od 2006 roku, jest nim Pani Elżbieta Dejewska.

Uroczystość jubileuszu miała charakter podsumowujący pracę GOK przez te wszystkie lata. Na samym początku, wszystkich przybyłych gości m.in.: władze gminy, byłych dyrektorów placówki, sponsorów, osoby współpracujące z GOK, przywitała krótkim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Po tym miłym akcencie Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich w świat wspomnień, w którym przypomniała 30-letnią pracę GOK. Podczas prezentacji przypomnieliśmy sobie m.in. o samej uroczystości otwarcia GOK, pracy instytucji na samym początku i w dalszych latach jej działania, gdzie bliżej jednak przybliżono lata działalności za czasów obecnej Pani Dyrektor. Skupiono się tu głównie na ukazaniu stałych form pracy, współpracy z innymi placówkami, stowarzyszeniami i osobami. Zwrócono uwagę na szczególne osiągnięcia, udział w realizacji projektów, a także dalszych planach na przyszłość.

W podziękowaniu za pracę na rzecz kultury Pani Dyrektor GOK wręczyła kilku placówkom, firmom i osobom pamiątkowe statuetki, po czym miłym słowem i kwiatami podziękowała swoim pracownikom za wykonywaną z oddaniem pracę. Podziękowań to jednak nie był koniec, gdyż Pani Dyrektor również została doceniona i z rąk pana Wójta Marka Nitczyńskiego otrzymała List Gratulacyjny z życzeniami dalszej owocnej pracy w szerzeniu kultury.

Po chwili podsumowań przyszedł czas na wspólne zjedzenie tortu i symboliczną lampkę szampana przy towarzyszących dźwiękach muzyki granej przez dzieci uczące się gry na keyboardzie pod okiem Pani Renaty Śnieguckiej.